page.php

Kollektförfrågan

Det bidrag via kollekter som kommer från Svenska kyrkans församlingar är en viktig del av Göteborgs Stadsmissions insamlade medel.

Då och då skickar vi på Göteborgs Stadsmission ut brev (kollektcirkulär) till kyrkor och församlingar i förhoppning om att de fria kollekterna ska skänkas till oss. Här finns de senaste kollektcirkulären för nedladdning.

2017

Påsken

2016

Stiftskollekt, advent

Kollektförfrågan Våren 2016

2015

Påsken
Fastetiden
Hösten
Advent/Jul
Stiftskollekt 20 december

2014

Stiftskollekt 21 december
Advent/jul
Hösten
Sommaren
Fastetiden

2013

Stiftskollekt 22 december
Advent/jul
Hösten
Sommaren
Påsken, mars
Fastan, februari-mars

2012

Stiftskollekt 23 december
Advent/jul 2012