page.php

Vänförening

Föreningen Göteborgs kyrkliga stadsmissions vänner är en ideell förening med syfte att stödja Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission genom att sprida information om Göteborgs Stadsmissions arbete, att stärka gåvogivandet till Göteborgs Stadsmission och att på andra sätt verka för Göteborgs Stadsmissions bästa.

Föreningen har medlemsmöte två gånger om året med föredrag, förtäring och musikunderhållning. Vi brukar även anordna resor, vilka är mycket uppskattade.

Vi välkomnar gärna nya medlemmar.

Bli medlem

Betala in 100 kr/år på PG-nr 46447-9

Styrelsen består av:
Anna Ekberg, ordf.
Jan Elvmarker, sekr.
Leif Rasmussen, kassör
Inger Bergdahl, ledamot
Gunilla Ekström, ledamot
Siv Johansson, ledamot
Ulla-Britt Johansson, ledamot
Inga-May Johnsson, ledamot

Kontakta oss

Ring eller mejla:
Anna Ekberg, 0708-71 64 23, kasper_ekberg@telia.com
Jan Elvmarker, 0737-73 87 34, jan.elvmarker@gmail.com