page.php

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för Göteborgs Stadsmission.

Tf Ekonomichef
Cecilia Nordenman
Utbildning: Civilekonom.
Tidigare arbetat som Verksamhetscontroller på Vattenfall (Ringhals) AB.
Arbetat i organisationen sen juni 2015 som Controller.

Utvecklingsstrateg
Sara Larsson (föräldraledig)
Utbildning/erfarenhet: Pol.mag. samt internationella relationer och projekledning. Erfarenheter inom det sociala området och utbilningsområdet. Arbetat i organisationen sedan 2014.

Utvecklingsledare
Kjell Larsson
Utbildning/erfarenhet: Tidigare verksamhetschef i Göteborgs Stad. Arbetat i organisationen sedan 2008.

Chef för Vård, boende, rehabilitering och äldreomsorg
Anneli Svensson
Utbildning/erfarenhet: Specialistsjuksköterska inom psykiatri. Har arbetat inom regionens hälso- och sjukvård som vårdenhetschef 1997–2005. Har haft chefsbefattningar inom olika delar av socialtjänstensområden i Borås kommun
2005–2013. Arbetat i organisationen sedan 2013.

Socialchef
Lennart Forsberg
Utbildning/erfarenhet: Socionom. Har tidigare arbetet inom Individ- och familjeomsorgen i Göteborgs stad. Arbetat i organisationen sedan 2011.

Personalchef
Helena Törnqvist
Utbildning/erfarenhet: Socionomexamen, personaladministration. Tidigare arbetat på bland annat Ericsson AB, Geodis Wilson AB EFG European Furniture Group.
Arbetat i organisationen sedan 2012.

Direktor/VD
Lotta Säfström
Utbildning/erfarenhet: Utbildad diakon och socionom från Stor Sköndal. Diakonvigd 1988. Verksam inom diakonala organisationer och civilsamhället. Ledarskap för idéburen sektor (Ideellarena/IFL). Arbetat i organisationen sedan 2010.

Chef för second hand arbetsträning
Olof Jacobson
Utbildning/erfarenhet: Främst arbetat med människor som har svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Arbetat i organisationen sedan 1986.

Chef för Insamling och kommunikation
Tomas Carlström