page.php

FRII:s kvalitetskod

FRIIs kvalitetskod är insamlingsbranschens självregleringsinstrument och fungerar som ett stöd i medlemmarnas kvalitetsarbete. Insamlingsbranschen är helt och hållet beroende av givares förtroende.

Sedan 2013 måste FRIIs medlemmar följa koden och den kravstandard som koden består av. Nytt är också att en extern revisor ska granska och intyga att organisationen efterlever koden. Den uppdaterade kvalitetskoden ställer också krav på att varje medlemsorganisation årligen ska upprätta en effektrapport utifrån FRIIs mall för effektrapportering. Effektrapportens syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör.

Göteborgs Stadsmissions centrala dokument:
Effektrapport
Finanspolicy
Placeringsreglemente Stiftelsen
Insamlingspolicy
Policy mot oegentligheter
Stiftelsens stadgar
Uppförandekod
Valförsamlingsreglemente
Strategi och mål
ÅR – org inkl revisionsberättelse och signaturer
Årsredovisning 2016
Riktlinjer för anmälan om oegentligheter