single.php

Välkommen till panelsamtal!

Barn och unga är Europas framtid, men då tre ungdomar av tio lever i fattigdom, är den ökande ungdomsfattigdomen en oroväckande tendens. Med anledning av EU-toppmötet där stats- och regeringscheferna bl.a kommer att signera den Europeiska Pelaren för Sociala Rättigheter, vill vi diskutera utmaningar och möjliga lösningar till hur arbetet mot fattigdom kan bedrivas.

Vi bjuder därför in till ett samtal mellan företrädare för organisationer som arbetar med frågan och företrädare för ungdomarna själva, men även åhörarna är välkomna att delta med frågor och synpunkter.

Var?: Världskulturmuseets hörsal i Göteborg
När?: 16 november kl. 10.30–11.30

Läs mer om den Europeiska pelaren för sociala rättigheter här.

I panelen sitter:
p. Henrik Alberius OP, ordförande för Caritas Sverige
Lotta Säfström, direktor för Göteborgs kyrkliga stadsmission
Denise Björkman, målgruppsrepresentant
Jeff Tössberg, målgruppsrepresentant

Moderator: Gert Gelotte, tidigare journalist på Göteborgsposten

Arrangörer:
Caritas Europa, Svenska kyrkan Göteborgs stift, Caritas Sverige, Göteborgs kyrkliga stadsmission, Caritas Angered, The Extended Family

VARMT VÄLKOMNA!