single.php

Stöd och Tillsyn blir Bostad Först

Från och med onsdagen den 2 februari heter vår verksamhet Stöd och tillsyn  Stadsmissionen Bostad först. Detta för att bättre spegla fokuset på Bostad först-metoden och det utökade samarbetet med sociala området runt människor som lever i hemlöshet.

Om Stadsmissionen Bostad först: 

Göteborgs Stadsmission är i dag en av de aktörer i Sverige som har störst och längst erfarenhet av Bostad först. Sedan 2003 samarbetar organisationen med fastighetsägare och socialtjänst omkring lägenhetsbaserat stöd i Göteborg.

2009 fokuserades vår inriktning mot Bostad först-lösningar och idag
arbetar vi i flera stadsdelar inom Göteborgs stad.

Inom Stadsmissionens Bostad först-verksamhet arbetar personal med bred kunskap och hög kompetens som ser till att de människor som går från hemlöshet till en egen lägenhet via Bostad först får allt det stöd och den tillsyn som vederbörande behöver, och att fastighetsägaren kan vara trygg i detta.

Att Stadsmissionen tidigt anammade Bostad först-modellen hänger i hop med den människosyn som präglar organisationen. Att se individen och hennes möjligheter före eventuell problematik är grunden för att kunna hitta en väg framåt och bort från utsatthet och utanförskap.

Göteborgs Stadsmissions arbete enligt Bostad först-modellen har utvärderats i samarbete med Göteborgs universitet och det är tydligt att
metoden fungerar.
Åtta av tio som anvisats lägenhet behåller sitt boende efter andrahandshyrestiden.