single.php

Stadsmissionen <3 Göteborgsgirot

Trampa för barnen. För en stad där alla har en chans och där ingen behöver leva i en skuggvärld.

Göteborgs Stadsmission möter varje dag barn som växer upp i en tillvaro präglad av fattigdom, missbruk och psykisk ohälsa. För dessa barn är sommaren en svår tid. Genom att cykla Göteborgsgirot för Team Stadsmissionen bidrar man till att göra utsatta barns liv tryggare och deras sommarminnen ljusare. De pengar som kommer in till Stadsmissionen via anmälningsavgiften går bland annat till att möjliggöra för familjer som lever i socialt och ekonomiskt utanförskap att tillbringa tid på Stadsmissionens sommarläger. En plats där barn får vara barn och vuxna kan släppa sin oro och ångest för en stund.
Hos oss lär sig många cykla och simma för allra första gången och vistelsen hos Stadmissionen blir ett viktigt steg på vägen tillbaka in i samhället.
Var med och visa att du bryr dig! Cykla för barnen och för en stad där ingen lämnas utanför. Bli en del av Team Stadsmissionen och cykla tillsammans med våra ambassadörer. Anmäler sig gör man här: