single.php

Stadsmissionen utökar Bostad Först

2016 registrerades 5 619 personer som hemlösa i Göteborg.
Av dessa var 3 926 vuxna och hela 1 693 barn.

816 hushåll var akut hemlösa.

Som akut hemlös räknas den/de vars enda möjlighet
till tak över huvudet är akutboende, härbärge, jourboende, skyddat boende eller som sover utomhus.

Det är en allvarlig situation som råder i vår stad.
Stadsmissionen arbetar varje dag för att förändra detta.

Häromveckan slöt organisationen därför avtal med stadsdelarna Angered och Västra Göteborg om att arbeta tillsammans enligt Bostad först-modellen. Det innebär att Stadsmissionen Bostad först idag finns i hälften av Göteborgs 10 stadsdelar.

Bostad först utgår ifrån en egen bostad som en grundläggande rättighet. Länge har Göteborg arbetat med hemlöshetsfrågan från andra hållet och krävt att människor, först skall ta itu med sina livsproblem för att sedan via olika former av vård- och trappstegsboenden ”förtjäna” ett eget hem. Vad man kunnat se är att den sortens modeller som sätter systemet före individen snarare permanentar utanförskap än löser det.
Inom Bostad först erbjuder man människor som lever i hemlöshet en långsiktig boendelösning, där de precis som vilken hyresgäst som helst måste följa hyreslagen, betala hyran, inte störa grannar eller på annat sätt orsaka olägenheter.

Stadsmissionen är en av de aktörer i Sverige som har störst och längst erfarenhet av Bostad först. Sedan 2003 samarbetar vi med fastighetsägare och socialtjänst omkring lägenhetsbaserat stöd i Göteborg.
Inom Stadsmissionens Bostad först-verksamhet arbetar personal med bred kunskap och hög kompetens. De ser till att de människor som går från hemlöshet till en egen lägenhet via Bostad först får allt det stöd de behöver.

Att vi tidigare än många andra anammade Bostad först-modellen hänger i hop med den människosyn som präglar Stadsmissionen. Att se individen och hennes möjligheter före eventuell problematik är grunden för att kunna hitta en väg framåt och bort från utsatthet och utanförskap. Redan på 50 – och 60-talet arbetade en av våra grundare, diakonen Allan Hallén, med att stödja och lotsa utsatta människor till egna lägenheter. Långt innan modellen fick ett namn.

Göteborgs Stadsmissions arbete enligt Bostad först-modellen har också utvärderats i samarbete med Göteborgs universitet och det är tydligt att metoden fungerar. Åtta av tio som anvisats lägenhet behåller sitt boende efter andrahandshyrestiden.

Att kunna stänga en dörr bakom sig och ha en plats i världen som är ens alldeles egen skapar både trygghet och värdighet. Oavsett om det handlar om en barnfamilj som hamnat i hemlöshet endast på grund av fattigdom eller en individ som kämpar med ett missbruk ökar möjligheterna för en ljus framtid i samma stund som någon får nyckeln till en egen lägenhet i handen.

Stadsmissionen Bostad först