single.php

Rösta för diakonin i kyrkovalet 17/9

PÅ SÖNDAG 17/9 ÄR DET KYRKOVAL. Tycker du att Göteborgs Stadsmission gör ett bra arbete i staden och värnar om de diakonala organisationerna och deras bidrag till Göteborg? Ta reda på var dina kyrkopolitiker står i frågan om fortsatt samarbete mellan Svenska kyrkan i Göteborg:s nya administrativa enheter och organisationer som Stadsmissionen, Sjömanskyrkan i Göteborg, Kyrkans jourtjänst, familjerådgivningen,  Bräcke diakoni med flera.
 
Detta är en oerhört viktig fråga då Svenska Kyrkan i Göteborg  vid årsskiftet 2017/2018 övergår ifrån att vara en stor samfällighet till att delas upp i nio olika församlingar och pastorat. I samband med det finns risken att den verksamhet som bedrivs i ett antal till Svenska Kyrkan närstående organisationer drabbas.
 
Det handlar om verksamheter som inte på något sätt ersätter församlingarnas diakonala uppdrag men som kompletterar och fördjupar dem, utifrån de specialistkompetenser och -resurser som dessa organisationer efter många års verksamhet besitter.
 
Läs gärna mer i vår skrift Tro med händerna där sex diakonala verksamheter beskriver sin verksamhet och vad som skulle inträffa om samarbetet med Svenska Kyrkan försämrades: