single.php

Med fastighetsägarna mot hemlöshet

Göteborgs kyrkliga stadsmission och Fastighetsägarna GFR har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring som syftar till att minska den akuta hemlösheten i Göteborg.

Det första steget i det långsiktiga arbetet mot hemlöshet är att ha en bostad. Bostad först har visat sig vara ett kraftfullt verktyg i kampen mot hemlöshet och en strategi som är väl beprövad utifrån praktisk erfarenhet och forskningsresultat.
– Vi är glada över att de privata fastighetsägarna på det här tydliga sättet vill medverka till att minska hemlösheten i Göteborg och att de ser Göteborgs Stadsmission som en trygg och trovärdig partner. Tillsammans med fastighetsägare och kommun kan vi ytterligare stärka den gemensamma kampen mot hemlöshet i Göteborg med en egen bostad som vapen, säger Lotta Säfström direktor/vd Göteborgs Stadsmission
Under de senaste åren har hemlösheten i Göteborg ökat. Göteborgs Stads kartläggning för 2016 visar att 968 vuxna och 512 barn lever i akut hemlöshet. Denna höga siffra motsvarar dock endast 1 procent av det privata hyresbeståndet. Samarbetet mellan Göteborgs Stadsmission och Fastighetsägarna är ett första steg på vägen mot att avskaffa den akuta hemlösheten.
– Vi vill göra det möjligt för fler fastighetsägare att ta ett socialt ansvar. Även en enda lägenhet, som innebär att någon inte längre behöver sova på gatan, gör stor skillnad. Vi kommer att jobba hårt för att tillsammans med Stadsmissionen sälja in den här modellen till våra medlemmar, säger Rudolf Antoni, tf vd på Fastighetsägarna GFR.
I oktober färdigställdes en avtalsmall som enksilda privata fastighetsägare och Göteborgs Stadsmission kan använda. Avtalet innebär att fastighetsägare förbinder sig att erbjuda löpande eller enstaka lediga lägenheter till hyresgäster enligt Bostad först-modellen. Stadsmisionen ansvarar för att erbjuda individuellt stöd för att hyresgästen på sikt ska klara boendet helt på egen hand. Intresserade fastighetsägare är inbjudna till ett informationsmöte i S:t Johanneskyrkan 22 november.