single.php

Direktorn har ordet

Vintern kom med all kraft efter årsskiftet. Till och med till Göteborg. Då var det väldigt skönt att vi fick till stånd en tillfällig nattlösning i väntan på nytt Gatljus! Nu kan vi erbjuda åtminstone sovplatser. Vi har fortfarande inte helt klart med den långsiktiga lösningen men den är inom räckhåll hoppas vi! Gatljus är viktigt ur många aspekter. Inte bara som ”tak över huvudet” utan för den möjlighet människor ges till att skapa långsiktig och hållbar förändring i sitt liv. Glädjande är också det samarbete som inleddes vid årsskiftet med Vasa församling i Göteborg och Sociala resursförvaltningen där vi nu tillsammans öppnar kyrkan för övernattning åt EU-medborgare som behöver skydd mot vinterns kyla.

Båda dessa insatser är typexempel på vad Göteborgs kyrkliga stadsmission som idéburen, värdegrundad organisation har möjlighet att göra. Exempel på insatser som såväl det offentliga som det privata näringslivet har mycket svårare att åstadkomma. De Idéburna organisationerna behövs mer än någonsin. Höstens alla insatser från såväl gamla och nyetablerade idéburna organisationer som Svenska kyrkan andra samfund och har visat detta med kraft. Det händer något när människor går samman och bestämmer sig för att göra något, bidra med något, förändra något. Civilsamhället är kraftfullt och kapabelt. De journalister, redaktioner, politiker och andra som yrvaket tittade sig omkring och undrade vad det var som hände har fog att skämmas en bit. Detta är en grundval i vårt samhälle. Detta är en av våra grundläggande fri- och rättigheter som tas tillvara, föreningsfriheten, och vi vårdar den väl sen generationer tillbaka. Detta är på intet sätt något nytt!

Och för vår kyrkas del är det verkligen inget nytt! I 2000 år har kyrkor öppnat upp sina portar för människor i nöd. Svenska folket har en mycket stor förväntan på att Svenska kyrkan ska bistå, utföra barmhärtighet. ”Predika alltid evangeliet, och om så är nödvändigt, använd ord!” skrev för mycket länge sedan Franciskus av Assisi. Nu har våra biskopar skrivit ett så kallat biskopabrev om diakoni. Det är glädjande läsning! Inte minst den plats i det diakonala och sociala arbetet de ger stadsmissioner och diakoniinstitutioner och det samarbete man önskar att församlingarna runt om i landet ska etablera med oss.

Ett nytt år har kommit en bit på väg. Göteborgs kyrkliga Stadsmission arbetar träget vidare även 2016. Vi ser fram emot ett ökat samarbete med många goda krafter, vi vill vara en aktiv del av vår stad och vi hoppas på ett fortsatt starkt stöd för arbetet bland de mest utsatta människorna i vår omgivning.

LOTTA SÄFSTRÖM