single.php

Direktorn har ordet: Världen är större!

Nu gäller det att orka se, och vilja förstå, och orka att handlat. Nu krävs att alla våra sinnen härdar ut. Det kommer så ofattbart många människor till vårt land, och inte minst vår stad varje dag, att det bara är den äldsta generationen som möjligen varit med om något liknande. Många har sagt denna höst att det pågår ett världskrig och det går nog inte att förstå den situation som vi befinner oss i på något annat sätt. I Göteborg är vi förskonade från krig, i Sverige är vi förskonade. Men världen är större än så och fler människor än vad vi förstår flyr för sina liv just nu och kommer så att fortsätta göra under vintern som ligger framför.
Det finns ingen annan väg än att öppna varje famn, varje rum, varje kyrka och varje land.
Det finns dessutom en möjligen ännu större utmaning…
Kanske kan även den formuleras i termer att ”orka ta in hela bilden”. På Göteborgs kyrkliga stadsmission ser vi, precis som våra kolleger på de andra stadsmissionerna runt om i landet, hur antalet människor som söker sig till oss ökar. Människor som lever i hemlöshet, utanförskap och inte minst ekonomisk fattigdom. Den stora utmaningen blir att kunna se detta med öppna ögon och tala om det med ett öppet sinne. Att klara av att se att vi är ett av världens rikaste länder, med generella och utbyggda välfärdssystem och samtidigt se att i vårt land hamnar alldeles för många människor utanför. Att våga tala om hur det ser ut i verkligheten är första steget mot att kunna tackla den stora samhällsutmaning vi gemensamt står inför.
Inte heller här finns det någon annan väg än att öppna varje famn, varje rum, varje kyrka och varje land. Och vara modig.
På Stadsmissionen så ser vi! Vi ser hur det påverkar individer att leva i långvarigt bidragsberoende, att leva under otrygga förhållanden och inte förmå ta sig ur den negativa spiral man hamnat i. Vi ser hur barn far illa av att leva i familjer med små eller inga marginaler och hur äldre kämpar för att överleva på nästan ingenting.
Och det är inte OK för att uttrycka sig rakt och enkelt!
Inför julen behöver vi hjälp! Vi behöver ekonomisk hjälp för att möta de utmaningar vi står inför. Möta de människor som söker sig till oss.
Vi bygger ett nytt Gatljus.
Vi ökar vårt arbete mot barnen på Drottninggatan.
Vi stöttar familjer vars ekonomi är utarmad.
Vi möter flyktingarna i våra olika verksamheter.
Vårt arbete står med stadiga rötter i julens evangelium och profetiorna kring Jesu födelse. ”Natten skall vika där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.” Det är vad varje timme dygnet runt på Göteborgs stadsmission handlar om. Och vi behöver ditt stöd!

Lotta Säfström, Direktor/VD Göteborgs kyrkliga Stadsmission

Kontakta oss: