single.php

Direktorn har ordet – Systemet brister

Samtalen fortsätter att föras, och periodvis rasa, om den allt mer synliga fattigdomen på gator och torg. Obekväma samtal med ibland trevande försök att förstå och hantera, men också ofta kategoriska, arga och kränkande inslag.
Detta är en av huvudfrågorna för alla stadsmissioner över hela världen. Människor lever i ekonomisk fattigdom och bristen på ekonomiska resurser leder till många andra brister. Idag har såväl FN som WHO frågor om fördelningen av ekonomiska resurser högt upp på sin agenda. Skola, utbildning, arbete tillsammans med mödra- och hälsovård, det är politiska åtgärder som måste till för att lyfta människor ur den djupaste fattigdomen.
I Sverige talar vi idag nästan aldrig om fattigdom i något annat sammanhang än tiggarna på gatorna. Fattigdom har inte betraktats som någon akut fråga i Sverige på länge. Nu finns den där. Synlig.
Och vi på Göteborgs Stadsmission säger att den finns på fler ställen! Vi försöker vidga perspektivet från tiggarna på gatan och tala om detta näst intill tabubelagda ämne.
Samtidigt som allt fler i Sverige har fått det allt bättre de senaste åren möter vi allt fler som fått det allt svårare. Tillsammans med våra kolleger på de andra stadsmissionerna ser vi att det finns grupper av människor i vårt land som lever under oerhört små, kanske inga, ekonomiska förhållanden. De finns inte med i någon officiell statistik, får inte tillgång till de sociala skydd som vi har i vårt land. Människor i Sverige lever, av olika orsaker, i något som närmar sig det som brukar kallas absolut fattigdom. Människor med personnummer och medborgarskap. Våra välfärdssystem är inte så heltäckande och uppfångande som vi gärna vill tro. Systemen brister.
Det är uppenbart att vi inom stadsmissionerna möter delvis andra människor, delvis också människor i andra situationer, än de offentliga systemen gör. Vi gör det för att vi INTE är myndigheter utan idéburna stadsmissioner, vårt varumärke leder människor till oss.
Tillsammans står vi inför en gigantisk samhällsutmaning. Både politikerna och vi som medborgare.
Tack vare våra gåvogivare kan vi stötta med insatser och det gör vi i en allt ökande omfattning. Samtidigt är det viktigt för oss att öka kunskapen och medvetenheten om hur det faktiskt ser ut. Påverka politiken, bidra med lösningar, arbeta strategiskt och långsiktigt.
Vi måste börja med att våga, orka och vilja se.

LOTTA SÄFSRÖM, Direktor/VD Göteborgs stadsmission
Lotta Safstrom1

Kontakta oss: