single.php

”Stor samhörighet med Stadsmissionens värdegrund”

Företaget Karin Steffen har stöttat Göteborgs kyrkliga stadsmisssion i många år. Ta del av Karin Steffens tankar om varför.

Hur länge har ditt företag stöttat Göteborgs Stadsmission?
Mitt företag Karin Steffen strategisk utveckling har stöttat Göteborgs Stadsmission som företagsvän sedan 2011.

Varför har ni valt att stödja just vår organisation?
Jag har stort förtroende för Göteborgs Stadsmission som en seriös, positiv och synlig kraft här i Göteborg. Jag känner också stor samhörighet med Göteborgs Stadsmissions värdegrund att ”tro med händerna” – att möta människor med respekt och tro på att alla själva kan och vill förändra sitt liv, bara man får rätt förutsättningar. Att fråga ”vem är du och vad behöver du?” och sedan verkligen lyssna, istället för att komma med färdiga lösningar. Som jag ser det så är hjälp till självhjälp – i motsats till passiva gåvor – nödvändigt för långsiktig positiv utveckling. Så försöker även jag arbeta med mina uppdragsgivare: varaktig förändring skapas genom att jag stärker dem att hjälpa sig själva.

Vad är ni för företag och vad sysslar ni med?
Som varumärkesanalytiker och ”kundnöjdhetsambassadör” hjälper jag företag och organisationer med kundinspirerad affärsutveckling, dvs att utveckla sina produkter, tjänster och kommunikation utgående från en fördjupad förståelse om kunden. Ofta genomför jag någon form av marknadsundersökning i kombination med rådgivning och kunskapsöverföring. Det handlar helt enkelt om att välja rätt metoder för att lyssna på sina målgrupper, dra användbara slutsatser och sedan också skapa något fiffigt utifrån insikterna.

Är det något ni själva vill tillägga?
Ibland tänker jag att jag skulle arbeta extra som volontär eller liknande. Men jag kommer alltid fram till att det bästa är att jag arbetar på med det som jag är riktigt bra på och fortsätter stötta Göteborgs Stadsmission att göra det som de är riktigt bra på. På så sätt arbetar vi tillsammans för det goda!

Vill du också bli företagsvän? Läs mer!