single.php

Gatljuset har tillfälligt flyttat

Göteborgs Stadsmissions dag- och nattverksamhet Gatljuset har tvingats flytta. Just nu kan vi inte erbjuda akuta nattplatser.

På grund av brister i inomhusmiljön på Gatljuset har delar av verksamheten tillfälligt flyttat. Vi hänvisar våra besökare till S:t Johanneskyrkan dagtid där personal från Gatljuset tar emot.

Tyvärr har vi i dagsläget ingen möjlighet att erbjuda akuta nattplatser. Gatljusets medarbetare finns ute mobilt alla dagar i veckan för att fånga upp våra besökare och informera om situationen.
– Vi är väl medvetna om vad situationen innebär för många av våra gäster och vi kommer att göra vår yttersta för att bistå dem som behöver vår hjälp i väntan på vår nya lokal, säger Daniela Andreoli, enhetschef på Gatljuset.

Planeringsarbetet för att etablera en ny lokal pågår skyndsamt.

Läs mer om Gatljuset