single.php

Unga föräldrar och deras barn. Del 1 av 3.

Jag heter Per Åslund och har arbetat som psykolog på Göteborgs stadsmission i åtta år. I denna text, och i några som följer, tänker jag berätta om projektet ”Unga föräldrar & deras barn” som jag sedan tre år tillbaka leder tillsammans med socionom Ulrika Thieme Högberg.

Det finns i Göteborg drygt 800 mammor som är under 23 år. De senaste tre åren har den gruppen ökat med 30 % och drygt 60 % av mammorna är födda utanför Sverige. Ulrika och jag uppmärksammade att dessa unga mammor sällan besöker de öppna förskolor som finns. När vi med hjälp av statistik och samtal med professionella inom bland annat MVC/BVC och öppna förskolor började undersöka orsakerna till deras relativa frånvaro, såg vi följande;

Medelåldern för en förstagångsmamma i Göteborg är drygt 30 år, vilket är något högre än för landet som helhet. Om du är nästan 10 år yngre och – inte alltid men ofta – inte har avslutat dina studier, inte har en stabil ekonomi, inte har etablerat dig på arbetsmarknaden, inte har en stabil relation med barnets pappa…då kanske du inte söker dig till öppna förskolor som besöks av mammor som är 30-40 år med en, oftast, stabilare livssituation.

Jag och Ulrika såg behovet av en mötesplats specifikt för dessa unga mammor. Följaktligen startade vi inom Stadsmissionen i januari 2014 en Öppen förskola för unga föräldrar & deras barn i centrala Göteborg.

Men vänta nu…”Unga föräldrar”…”unga mammor”…Men papporna då!?

Ifall du besöker ett antal öppna förskolor runt om i Göteborg så upptäcker du snart att dessa är besökta av huvudsakligen mammor med sina barn! Min kvalificerade gissning är att ca 90 % av föräldrarna du möter är mammor. Naturligtvis är det skillnad mellan till exempel Majorna och Bergsjön, men nu beskriver jag den genomsnittliga situationen i Göteborg.De flesta av de unga mammorna är skrivna i de nordvästra delarna samt västra Hisingen. Ifall vi beger oss till Angered, Bergsjön, Biskopsgården så hittar vi majoriteten av dem. Ingen gissning utan offentlig statistik.

Den bild jag hittills beskrivit ledde Ulrika och mig till följande;

1 – Vi kan inte ha en öppen förskola enbart i centrala Göteborg utan vi måste också vara där många av de unga föräldrarna bor.

2 – Vi måste även göra något för att bättre nå papporna och deras barn.

Vill du veta hur det går med vår öppna förskola – hur många som besöker oss, vilka som besöker oss, hur många pappor vi har träffat…? Eller vill du veta mer om vår Mötesplats för pappor & deras barn vid Vårväderstorget i Biskopsgården!? Gå då in på vår Facebook-sida: Unga föräldrar Göteborg i väntan på min nästa blogg!