single.php

Unga föräldrar & deras barn del 2

Jag heter Per Åslund och har arbetat som psykolog på Göteborgs Stadsmission i snart nio år. Tillsammans med socionom Ulrika Thieme Högberg leder jag ett projekt som heter Unga föräldrar & deras barn. År 2015 var ett spännande år för oss och vårt projekt.

Vår Öppna förskola på Drottninggatan 33 hade 530 besök under året. Fyra gånger så många som året innan, som var vårt första år. Vi har nu en grupp som besöker oss regelbundet samtidigt som det varje månad kommer några nya unga föräldrar med sina barn. Det har blivit en plats där man kan lära känna andra i ungefär samma situation, vilket man kanske inte gör när man besöker en ”vanlig” öppen förskola där föräldrarna ofta är äldre och många gånger har en annan livssituation.

Tidigt i vårt projekt, för mer än två år sedan, talade Ulrika och jag mycket om papporna. De många gånger frånvarande papporna. Besöker du en öppen förskola träffar du väldigt många mammor med sina barn, men inte så många pappor.

Vi kom fram till att det behövdes en mötesplats för pappor och deras barn och den skulle vi på Stadsmissionen skapa och driva. Den skulle inte ligga i centrala Göteborg, utan i en del av staden där fler människor lever i utsatthet. Göteborg är ju en segregerad stad med stora skillnader vad gäller livsvillkor.

Innan Ulrika kom till Stadsmissionen arbetade hon inom socialtjänsten i Biskopsgården. Hennes erfarenheter och kontakter därifrån är några av skälen till varför vi valde att starta Mötesplats för pappor & deras barn på Vårväderstorget i södra Biskopsgården. Vår målsättning var – och är –  att bidra till bättre relationer mellan pappor och deras barn i Biskopsgården.

Eftersom Stadsmissionen samarbetar med Svenska kyrkans församlingar, tog vi kontakt med dåvarande distriktschefen Linda Lindblad. Hon erbjöd ett rum i kyrkan för vår verksamhet och 29:e mars 2015 invigdes vår Mötesplats.

Besöker du oss en fredag klockan 10-12 så träffar du Ashar Khan, Mohammed Elnabolsi och undertecknad, Per Åslund. Det är gratis och du behöver inte föranmäla dig. I vår planering inför denna verksamhet återkom Ulrika och jag hela tiden till att de som skulle arbeta på Mötesplatsen skulle ha lokal förankring och redan vid start åtnjuta ett förtroende hos vår målgrupp såväl som hos professionella i stadsdelen. Därför är vi väldigt glada över att ha just Ashar och Mohammed med oss!

Under våren arbetade vi mycket med att informera om Mötesplatsen. Vi gjorde olika studiebesök och var med på Biskopsgårdens dag i maj och Barndomsveckan i juni. Vi besökte även den kommunala öppna förskolan Utsikten, som ligger 300 meter från oss. Personalen där var väldigt positiv och stöttande!

Under slutet av sommaren bestämde vi att jag, Ashar eller Mohammed skulle vara på Utsikten varje torsdag klockan 10-11 för att träffa de pappor som var där just då. Vi kunde direkt se att många av de pappor som vi träffade på Utsikten kom till vår Mötesplats dagen därpå med sitt barn. Under hösten hade vi kontakt med ca 15 pappor och deras ca 20 barn – en start som vi är mycket nöjda med!

I oktober gjorde vi en heldagsutflykt till Nordens ark. Vi var 35 personer från Mötesplatsen, Utsikten och Öppna förskolan på Drottninggatan – barn, föräldrar och personal. Nu under våren kommer vi att göra en liknande utflykt, denna gång till Borås djurpark.

År 2016 ser ut att bli ett spännande år. Jag återkommer under våren och berättar mer om Unga Föräldrar & deras barn samt Mötesplats för pappor & deras barn. Då kommer jag att berätta om Therese Wissö, forskare på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, och hennes medverkan i vårt projekt.

Till dess – besök gärna vår facebooksida Unga Föräldrar Göteborg!

Läs tidigare inlägg om Unga föräldrar & deras barn här

På bilden syns f v: Mohammed Elnabolsi, Per Åslund och Ashar Khan.