single.php

En trygg plats att växa på

Textila är mycket mer än en hantverksgrupp. Även om skapandet står i centrum är det samtidigt en trygg plats för kvinnor att mötas på och för att bygga relationer.

Textila är en kreativ mötesplats för kvinnor för att bryta ensamhet och utanförskap. Hit bjuds kvinnor in i första hand från Göteborgs Stadsmissions verksamheter. Gruppen träffas en gång i veckan för att arbeta kreativt, oftast med textila inslag. Det sociala sammanhanget i kombination med skapandet blir något extra för deltagarna. Några av kvinnorna berättar att det är en möjlighet att komma hemifrån, att se något annat än hemmets väggar, ett sätt att få vänner och en plats som känns trygg. Kvinnorna är i blandade åldrar och här kan de mötas, prata av sig och byta erfarenheter.
– Vi är här av liknande orsaker och därför blir det aldrig konstigt för vi förstår varandra, berättar en av dem.
Varje träff inleds med fika. Innan skapandet sätter fart går man laget runt och var och en får berätta något. Det kan vara något svårt eller något glatt. Det är upp till en själv vad man vill dela med sig av.
Varje tillfälle presenteras en ny teknik som alla får pröva och efter det får man återgå till det man helst vill göra. Kanske virka med återvunnen trikå, väva på miniväv eller kanske måla.
– Det finns inga krav. Och vi får vara som vi är, säger en deltagare.
Textila började på prov våren 2014. Då var det bara några få tillfällen, men redan från hösten samma år har man setts varje vecka. Det är en stabil kärna som kommer i princip varje gång och några som kommer då och då. Förutom att gruppen pratar och delar saker med varandra finns det även möjlighet till kortare enskilda samtal med personalen som håller i Textila.

Text och foto: Sofie Eriksson