page.php

Unga forum

Unga forum vänder sig till unga mellan 16 och 25 år. Vi arbetar hälsofrämjande med målsättning att den unge ska få behålla och öka sin fysiska och psykiska hälsa, våga drömma och arbeta för att nå några av sina mål. Vår utgångspunkt är att den unge själv är expert på sin situation.

Verksamheten består av tre delar och erbjuder öppen verksamhet/mötesplats, grupper och individuell kontakt. Målet är att rusta den unge med verktyg för framtiden. Vår förhoppning är att de unga som kommer till oss ska öka sin kraft, energi, mod och glädje.

MÖTESPLATS VARDAGSRUMMET

Mötesplats Vardagsrummet äger rum i våra lokaler på Drottninggatan 33. Där välkomnar vi unga i åldrarna 16-25 år till ett forum där de får träffa vår personal och andra unga. Vi fikar tillsammans, gör olika aktiviteter t.ex. pysslar och spelar spel. Verksamheten kommer att utformas utifrån de behov och önskemål vi möter.

GRUPPVERKSAMHET

Vi erbjuder en kortkurs i stresshantering. Den omfattar sex tillfällen med teman som stresshantering och avslappning, framtid och hopp. Syftet med kursen är att den unge ska få med sig verktyg för att hantera situationer som uppstår i livet. Nya grupper startar löpande.

INDIVIDUELL KONTAKT

Vid behov kan den unge ha individuell kontakt med någon av oss. Det kan handla om allt ifrån att sitta och prata en stund över en fika till att vi stöttar i upp i kontakt med myndigheter eller andra viktiga personer i den unges liv.
All verksamhet är frivillig och kostnadsfri. Vi har tystnadsplikt.
Välkommen att höra av er med frågor eller för intresseanmälningar till verksamheten.

 

Följ oss på Facebook

Kontakta oss: