page.php

Psykoterapimottagning

Vi tar emot personer för samtal som redan har en etablerad kontakt med någon av Göteborgs Stadsmissions övriga sociala verksamheter.

Vi tar även emot personer som är HIV-positiva för samtal.

I mån om utrymme har vi även möjlighet att erbjuda krisbearbetning och psykoterapi för personer i åldern 26-30 år, som vi bedömer har begränsade ekonomiska resurser.

Göteborgs Stadsmission har, genom bidrag från Skebostiftelsen, även möjlighet att erbjuda psykologsamtal för män över 60 år. Det kan gälla relationsproblem, övergången från arbetsliv till pension, egen eller anhörigs sjukdom, sorg och förluster eller andra frågor som är aktuella där man befinner sig i livet.

Alla samtal är avgiftsfria.

Vi som arbetar på mottagningen är legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter.

Kontakta oss: