page.php

Stadsmissionens beroendevård

Stigbergskliniken är till för män och kvinnor med alkohol-, narkotika- och tablettberoende.Vi erbjuder akut avgiftning och poliklinisk uppföljning efter avgiftning.

Stigbergskliniken är till för män och kvinnor med alkohol-, narkotika- och tablettberoende. Vi erbjuder akut avgiftning och poliklinisk uppföljning efter vårdtiden.

Stigbergskliniken erbjuder hjälp till ett första steg mot ett nyktert och drogfritt liv. Läkare, sjuksköterskor och övrig personal erbjuder professionell vård. Motiverande samtal ingår i behandlingen. Planering kring boende och eftervård finns med som en del av behandlingen. Öppenvårdskontakt erbjuds efter avslutad vård.

Vårdavdelningen

Vårdavdelningen är en avgiftningsenhet med 18 vårdplatser. Avgiftning och nedtrappningsprogram sker under överinseende av medicinskt utbildad personal. Målsättningen är att skapa självinsikt och visa möjligheten att leva ett drogfritt liv.

Vårdavdelningen, tel: 031-755 36 43

Öppenvårdsmottagningen

På öppenvårdsmottagningen erbjuds stöd till ett drogfritt liv genom samtalskontakt, läkemedelsbehandling, nykterhetskontroll, antabusbehandling och NADA (öronakupunktur). På mottagningen arbetar Psykiatriker/läkare, psykiatrisjuksköterskor, mentalskötare, kurator, psykolog och läkarsekreterare.
Öppettider:
Måndagar kl 8–18
Tisdag–torsdag kl 8–16
Fredag kl 8–14
Lunchstängt kl 12–13 alla dagar

Sekreterare – tel: 031-755 36 50
Sjuksköterskeexp. – tel: 031-755 36 48
Samordnare/psykiatrisjuksköterska Inger Billman-Stark – tel: 031-755 36 41

Kontakta oss: