page.php

Crossroads

Crossroads Göteborg riktar sig till EU-medborgare och tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i annat EU-land.

Besökare är välkomna till oss under drop in-tiden kl 09.00-12.00 där vi gör en första genomgång av vilka behov den hjälpsökande har. Vid ärenden av mer komplicerad karaktär bokas en tid till en av våra EU-vägledare. Vanliga frågor vi möter rör arbetsmarknad, sjukvård samt exempelvis problem med folkbokföring, migrationsverket o.s.v. Vissa av de ärenden som den hjälpsökande har kräver att vi följer med till berörd instans, detta kräver dock att man bokar tid med oss. I mån av tid kan vi även tolka via telefon på exempelvis följande språk : Rumänska, Italienska, Ryska, Serbiska, Franska, Spanska mm.

Vad erbjuder vi:

  • På Crossroads kan vi svara på frågor rörande rättigheter och ge juridisk rådgivning kring dessa frågor.
  • Centret erbjuder personlig rådgivning på den hjälpsökandes hemspråk.
  • Stöder den hjälpsökande i kontakten med ambassader, myndigheter, sjukvård och ideella organisationer.
  • Crossroads Göteborg hjälper till med information vid önskemål om hemvändande.
  • Vi hjälper till med jobbsökande och inskrivning på arbetsförmedling.
  • Vi bistår vid behov av kontakt med sjukvården och tandläkare.
  • Tillgång till internet för besökare.
  • Alla aktiviteter på Crossroads är avgiftsfria.

Läs mer om ”Tiggare – några av de fattiga EU-medborgarna”

Öppettider

Vardagar drop in kl 9.00-12.00.
På eftermiddagen har vi endast bokade besök kl 13.00-16.00.

EU-GUIDE

Den fria rörligheten är en av de grundläggande rättigheterna för alla EU-medborgare. Otaliga människor använder sig av rättigheten varje dag och många människor har etablerat ett nytt liv utomlands och på så sätt bidragit till välfärden och tillväxten i värdlandet. Reglerna kring den fria rörligheten kan ibland verka svåra att tolka och den nationella implementeringen kan ske på ett väldigt oprecist vis. Därför har vi sammanställt en EU-guide för att presentera allmänna och initiala svar på ett antal viktiga och återkommande frågor kopplade till den fria rörligheten.

Guiden ska vara ett levande verktyg, användbart för privatpersoner såväl som till exempel arbetsgivare och myndighetspersonal. Dokumentet kommer att uppdateras kontinuerligt med rättspraxis och annan utveckling.

Här kan du ladda ner EU-guiden på olika språk:

Kontakta oss: