page.php

Uddängens boende

Uddängens boende ligger i hjärtat av Mölndal och erbjuder människor (mellan 18 och 65 år) med olika psykiska funktionshinder, ett boende med enrumslägenheter.

Uddängens boende erbjuder människor (mellan 18 och 65 år) med olika psykiska funktionshinder, ett boende med enrumslägenheter i kombination med gemensamma utrymmen för gemenskap och stöd. En trygg miljö med omsorg och struktur för att hjälpa människor att fungera bättre i det dagliga livet.

Placeringar enligt Socialtjänstlagen

Arbetet anpassas utifrån varje enskild persons behov och förutsättningar. Personal finns i boendet dygnet runt (sovande på natten). Målsättningen är att klara ett mer självständigt boende och leva ett självständigt liv. 
Alla placeringar sker enligt SOL, Socialtjänstlagen.

Kontakta oss: