page.php

Stigbergets boende

Stigbergets boende

Stigbergets boende är ett kollektivboende med drogfri miljö för människor med alkohol- och narkotikaberoende.

Stigberget är ett boende för vuxna personer med missbruksproblematik av alkohol- och eller narkotika. Boendet ligger i centrala Göteborg med närhet till kommunikationer och inte långt från Masthuggstorget. Boendet har 54 platser i möblerade rum eller i lägenhet, och beviljas av socialtjänsten som ett bistånd. Samtliga lägenheter består av två rum och kök och har en grundinredning.

Stigberget finns till för personer som önskar stöd i drogfrihet, såväl under en kortare period som på längre sikt. På boendet värnar vi om en trygg, inkluderande och drogfri miljö och vi strävar ständigt efter att förbättra vår verksamhet utifrån de boendes synpunkter och idéer. På Stigberget erbjuds stöd- och motivationssamtal, aktiviteter, tematräffar och utflykter. Här finns även tillgång till gym och bastu. Personalen är utbildad bland annat i MI och Återfallsprevention.

Alla boende har två kontaktpersoner som finns som stöd för den enskilde under boendetiden. Varje boendeperiod inleds med att den enskilde tillsammans med kontaktpersonerna och socialtjänsten upprättar en individuell genomförandeplan som skall utgå från dennes egna mål och önskningar. Att möta och se människor i sin helhet och låta individen själv definiera sina behov ser vi som grundläggande värden och något som utgör grunden i vårt arbete.

Arbetsgruppen består av enhetschef, samordnare samt behandlingsassistenter med bred kompetens. En stor del av personalgruppen har hög- skoleutbildning. Personalen finns tillgänglig dygnet runt.

Välkommen att kontakta oss för ett besök eller information!

Kontakta oss: