page.php

Stigbergets boende

Stigbergets boende

Stigbergets boende är ett drogfritt kollektivboende för människor med alkohol- och narkotikamissbruk.

Stigbergets boende erbjuder en drogfri miljö för vuxna män och kvinnor. Stigberget består av ett manligt och ett kvinnligt kollektiv, i rum eller i lägenhet. Boendet är ett beviljat bistånd från socialtjänsten och totalt finns det 55 platser.

Personalgruppen består av enhetschef, samordnare och behandlingsassistenter med lång erfarenhet av stöd- och motivationsarbete. För att möta upp de individuella behoven finns varierande yrkeskompetens. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Varje boende tilldelas kontaktpersoner som tillsammans med den boende och socialtjänst upprättar en individuellt anpassad arbetsplan. Arbetsplanen fungerar som ett stöd under tiden på Stigberget och ska motsvara den enskildes mål och önskningar.

Liksom drogfrihet, är känslan av trygghet och gemenskap viktig på Stigberget. Det finns gott om tillfällen att mötas. Vi erbjuder möjligheter till friskvård, motion, utflykter, stöd- och motivationssamtal.

Boendet Stigberget ligger i centrala Göteborg, inte långt från Masthuggstorget, nära till kommunikationer.

Välkommen och ringa för att boka tid för besök!

Kontakta oss: