page.php

Stadsmissionen Bostad först

Stadsmissionen Bostad först består av lägenheter med stöd i det egna boendet. Vi har fyra olika avtal – tre stadsdelar samt med Göteborgs Stad ang. referenslägenheter. Vi jobbar Bostad först (Housing first) inspirerat med hyreslagen som grund.

TRE STADSDELAR

Vi arbetar i tre stadsdelar Västra Hisingen, Lundby och Askim Frölunda Högsbo. Vi vänder oss framför allt till personer som till följd av psykosocial problematik och/eller ett tidigare missbruk står utan bostad.
Göteborgs Stadsmission erhåller lägenheter via avtal med egna hyreskontrakt från hyresvärdar i stadsdelarna Västra Hisingen och Lundby.
I stadsdelen Askim Frölunda Högsbo erhålles lägenheter via Fastighetskontoret.
Målet för verksamheten är att med hjälp av ett flexibelt boendestöd som bygger på de boendes egna behov, under en period av  2 år medverka till att de boende får överta sina hyreskontrakt och därmed kunna leva ett självständigt liv.
Vi jobbar Bostad först inspirerat.

REFERENSLÄGENHETER

Göteborgs Stadsmission har även referenslägenheter som främst ligger i stadsdelen Majorna. Boendet i referenslägenhet pågår i ett år, därefter skrivs en referens om boende har fungerat. Den boende får därefter ett kommunalt kontrakt från Fastighetskontoret.

Skriv vad du tycker om Bostad först!

Stadsmissionen Bostad först vill få kommentarer, reaktioner på vad du tycker om boendet.

Kontakta oss: