page.php

Ingseredsstiftelsen

Ingsered ligger mellan Lindome och Hällingsjö och erbjuder
 ett boende för vuxna med psykisk ohälsa och missbruksproblematik.

Vi har 21 platser för korttidsboende och 5 lägenheter för längre tids boende. Ingsered har personalbemanning dygnet runt för att upprätthålla en god tillsyn.

Våra ambitioner är att alla ska få individanpassat stöd och att skapa strukturer vilket kan öka förutsättningarna för att klara eget boende i framtiden. Insatserna består i att skapa en god dygnsstruktur, träna sig att passa tider och sköta sin medicinering och klara att städa det egna rummet. De boende erbjuds sysselsättning kök, allmänna utrymmen samt utomhussysslor. Vi arbetar också med att träna socialt ansvar och social gemenskap.

Insered040Personalen arbetar i team med kontaktmannaskap. Vi samarbetar med socialtjänst, sjukvård och psykiatrisk öppenvård. För dem som klarar att vara drogfria en längre tid och behöver fortsatt stöd finns möjlighet att flytta in i någon av våra lägenheter eller vidare till Brattås särskilda boende i Kållereds centrum. Detta boende fungerar som ett komplement till Ingsered.

Hitta till Ingsered – karta.

 

Kontakta oss: