page.php

Stadsmissionen Brattås

Brattås är ett korttidsboende med drogfri miljö för personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Brattås ligger i Kållered.

På Brattås boende finns femton platser för vuxna män och kvinnor, 25-55 år. Brattås arbetar med kontaktmannaskap och individanpassade insatser. Fokus ligger på att skapa motivation att leva drogfritt och komma vidare till ett mer självständigt boende. Den som behöver får stöd i att ta ansvar och följa sin medicinering samt följa upp med läkarkontakt.

Samverkan med andra aktörer

De boende deltar i matlagning, inköp och övriga sysslor som finns i ett hem. Den sociala samvaron utgör en viktig del för dem som vistas på Brattås. Vi arbetar i samverkan med socialtjänst och öppenvård. Boendet har personal dygnet runt. De som klarar att leva drogfritt kan eventuellt erbjudas boende i egen lägenhet inom ramen för Stadsmissionens stöd- och tillsynsboende.

Kontakta oss: