page.php

Boenden med stöd

Att söka hjälp om man hamnat i missbruk eller om man lider av psykisk ohälsa kan vara ett svårt steg att ta.

För personalen gäller det att försöka bemöta människor utifrån den situation de upplever att de befinner sig i och att på bästa sätt ge den vård som krävs. Alla är vi olika och behovet av hjälp ser också olika ut. Stadsmissionen har en rad olika alternativa boenden för främst missbrukare och/eller människor med psykisk ohälsa.