page.php

Avtalsverksamheter

Med 60 års erfarenhet av att hjälpa andra vet vi hur man hjälper på bästa sätt. Den här kunskapen kan även den offentliga sektorn dra nytta av.

Genom åren har flera av våra hjälpprojekt utvecklats till omfattande och välorganiserade verksamheter som kännetecknas av flexibilitet och professionalism – och den empati som är Stadsmissionens grundläggande drivkraft. Det blir helt enkelt ett bra slutresultat. Detta har lett till att våra tjänster också anlitas av till exempel kommun och landsting via upphandlade avtal. På det här sättet blir den kvalitet och omsorg om individen som Stadsmissionen står för, tillgänglig även för andra än de som söker hjälp direkt hos oss.

Våra avtalsverksamheter styrs inte av vinstintresse. Allt eventuellt överskott går in i våra övriga verksamheter.

Alla avtalsverksamheter