single.php

Svårt utan subventionerad vård

Jag fick ett samtal från en församling där de undrade om vi kunde hjälpa till så att en Rumänsk kvinna kunde få sin operation. Församlingen skulle betala då kvinnan saknade sjukförsäkring. Operationen skulle kosta för mycket i Sverige så den måste ske i Rumänien.
Liksom de tidigare rapporter vi fått krävdes det en muta för att kvinnan inom rimlig tid skulle få sin operation i Rumänien. Cirka 3 000 svenska kronor ville läkaren i Rumänien ha. Kvinnan hade inte pengarna och då menade läkaren att det inte var något fel på henne.

Det bör tilläggas att kvinnan numer ”köpt” sin försäkring, det vill säga för att få den i Rumänien behövde hon betala 1 500 kronor.
Crossroads har varit i kontakt med ekonomiavdelningen på berörda sjukhuset i Rumänien, vilket sjukhuset inte var helt bekväma med. Kvinnan har fått sin behandling, men problemet kvarstår kring svårigheterna för redan utsatta personer att få tillgång till sjukvård.

Jag tror att vi måste påminna oss om vilka förmåner många av oss har. Det mest påtagliga är just sjukvården. Vi för samtal kring detta med ett antal berörda parter, men det måste till ett beslut på nationell nivå för att stoppa detta orimliga lidande för dem som saknar möjlighet till subventionerad sjukvård. Att ej ha tillgång till subventionerad vård ger förutom skulder för den enskilde även en stor osäkerhet. Vi har fått till oss att man inte vågar ta ytterligare kontakt med sjukvården om man redan har skulder, man tror till exempel att man kan bli avvisad från Sverige. Mig veterligen är nu de försäkringslösa EU-medborgarna de enda som inte har rätt till subventionerad vård när de befinner sig i Sverige.

Text: Claes Haglund, Crossroads

Kontakta oss: