single.php

Rapport: Det nya Europa

I november 2012 startade Göteborgs Stadsmission projektet Crossroads Göteborg. Anledningen var den ökade tillströmningen av EU-medborgare och tredjelandsmedborgare.
Situationen för dessa människor var – och är – svår. Många lever som hemlösa i Sverige, har svårt att hitta arbete och lever utanför samhället.

När rapporten ”Fattiga EU-medborgare i Göteborg” kom sommaren 2013 gav den ett stort gensvar. Rapporten bidrog till en interpellationsdebatt i riksdagen, men framförallt blev frågan om EU-medborgare uppmärksammad av Göteborgs kommunpolitiker och det resulterade i både en daglokal samt ett natthärbärge för hemlösa EU-medborgare.

Nu släpps en ny rapport. I denna rapport vill vi visa på bredden av EU-medborgare i vår stad och deras behov, peka på behovet av ökad kunskap om deras rättigheter hos myndigheter och organisationer samt lyfta fram bristen på sjukvård för fattiga EU-medborgare utan sjukförsäkring – de är idag den enda grupp i det svenska samhället som inte har rätt till subventionerad sjukvård.

Läs eller ladda ner rapporten i länken nedan:

Rapport Det nya Europa

Kontakta oss:

Lämna kommentar

Din epostaddress kommer inte att visas.