single.php

Juridisk hjälp på Gatljuset och Crossroads

Sedan april kan man få juridisk hjälp av vår jurist på Crossroads och Gatljuset. Ett av de vanligaste ärendena är att man vill ha rådgivning gällande sin asylprocess.

Gatljuset och Crossroads sitter i gemensamma lokaler på Andra Långgatan 17. Båda verksamheterna har över tid erbjudit juridisk hjälp till sina besökare. Då vår ordinarie jurist är tjänstledig har vi sedan i april juristen Nils Hjort på plats och behovet av att få juridiskt stöd är stort hos besökarna i båda verksamheterna. Nedan svarar Nils på tre frågor om sitt arbete.

Vad kan du hjälpa till med?
– Jag kan hjälpa till med det mesta. Jag är ju främst tänkt att hjälpa till med de juridiska delarna inom ramen för Crossroads och Gatljuset, vilket innebär att bistå EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som är varaktigt bosatta i EU (Crossroads), och personer som är akut hemlösa med koppling till missbruk och/eller psykisk ohälsa (Gatljuset), i deras processer angående att etablera sig eller återetablera sig i samhället. Hjälpen kan ta sig uttryck i ett rådgivande samtal om besökaren främst behöver juridisk vägledning, jag kan hjälpa till att skriva ansökningar och överklaganden, jag kan hjälpa till i tvister med hyresvärd eller myndigheter, etc.

Vilka är det vanligaste ärendena som du hjälper till med?
– De vanligaste ärendena har under senaste tiden varit att ge rådgivning i asylprocesser, överklagan kring beslut om bistånd i form av boende, allmän information kring vad som gäller för tredjelandsmedborgare när de har status som varaktigt bosatta, och olika oklarheter i kommunikationen med myndigheter.

Är det något i detta arbete som överraskat dig eller som blev annorlunda än du tänkt dig?
– Efter att ha tagit del av folks berättelser inser jag att det är lättare än man tror att hamna fel. Ofta kan det gå förvånansvärt snabbt att falla ur systemet, efter vilket det är mycket svårt att komma in igen. Glädjande nog känner jag att det går att bidra, och att mitt juridiska strå till stacken kan vara värdefullt.

Erbjudandet om juridisk hjälp har även förmedlats till fler delar av Göteborgs Stadsmission och från bla Drottninggatans verksamheter har en del besökare nappat och vänt sig till Nils. Rådgivningen är självklart kostnadsfri.