single.php

Från teori till praktik

Jennifer Aronsson, student på Göteborgs Universitet bloggar om sina erfarenheter från praktiken på Crossroads.

Omställningarna är stora när jag ena dagen sitter i ett rum på Handelshögskolan och dricker kaffe, läser och diskuterar med mina kurskamrater hur Marshalls teori om ett socialt medborgarskap kan appliceras i verkligheten och den andra dagen befinner mig mitt i händelsernas centrum på Crossroads Göteborg. Detta är en möjlighet som jag och min kurskamrat Mikael har fått genom Rättspraktiken, ett samarbete mellan Juridiska Institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och olika organisationer i Göteborg. En del av Rättspraktiken utgörs av en kurs vid namn Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt. Som en del av kursen har vi studenter placerats ut på olika organisationer där vi tre dagar i veckan under fem månaders tid kommer att få vara en del av verksamheten.

På Crossroads Göteborg samlas människor från spridda delar av världen för att få stöd och råd eller bara en värmande kopp kaffe. Den gemensamma nämnaren är att alla besökare är EU-medborgare alternativt tredjelandsmedborgare men i övrigt är hjälpbehov och önskemål av varierande slag. Atmosfären på Crossroads Göteborg är härlig och präglas av en öppenhet som jag tidigare sällan har skådat.

Att gå från att läsa paragrafer i en tung, blå bok till att applicera de regler som boken innehåller på riktiga människor i situationer som reglerna i många fall inte är anpassade för är ett stort, men också ett mycket spännande steg. Under de tre veckor som jag har varit på Crossroads Göteborg har jag fått flera uppenbarelser och lärt mig otroligt mycket. Jag har inte bara fått en inblick i hur juridiken fungerar, eller i många fall inte fungerar, i praktiken utan också en ökad kunskap om en del av samhället som jag tidigare inte har haft mycket kunskap om. Jag ser verkligen fram emot kommande månader och all den erfarenhet som denna upplevelse kommer att ge.

Jennifer Aronsson Student

rattspraktik@stadsmissionen.org