single.php

Film – Vad tycker EU-medborgaren om Sverige?

Vem är människan bakom den fattiga EU-migranten? Utifrån ett individperspektiv belyste och presenterade Göteborgs Stadsmission resultat och erfarenheter från två års dokumenterat arbete med målgruppen. Under seminariet i Almedalen 2014 visades denna film, med berättelser från människorna bakom begreppet ”EU-migrant”.