archive.php

Ebbes Hörna

Ebbes Hörna är vår second hand-verksamhet. Runt om i Göteborg har vi sju butiker samt en butik i Alingsås. Förutom att vara en second hand-butik är Ebbes Hörna också en möjlighet till arbete för människor som stått långt ifrån ordinarie arbetsmarknad och samtidigt är det ett tillvaratagande av befintliga resurser. Ett kretslopp som vi alla tjänar på.

1 2